I. Warunki Uczestnictwa:
 1. W turnieju mogą uczestniczyć osoby urodzone w roku 1995 i później.
 2. Każdy uczestnik – zawodnik, posiada licencję PZK.
 3. Przy rejestracji na miejscu zawodów jest zobowiązany przedstawić dowód tożsamości ze zdjęciem, dokument poświadczający odpowiedni stan zdrowia, własnoręcznie podpisany regulamin organizatora oraz uiścić opłatę startową.
 4. Przez dokument poświadczający odpowiedni stan zdrowia rozumie się: aktualną książeczkę zdrowia sportowca lub zaświadczenie o dopuszczeniu do startu w zawodach podpisane przez lekarza sportowego, lub lekarza wyznaczonego przez Organizatora. W przypadku zagubienia któregoś z ww. dokumentów zawodnik może złożyć oświadczenie o posiadaniu takowych. Wtedy zawodnik jest zobowiązany przesłać kserokopie lub skany w ciągu 10 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 5. Każdy nieletni zawodnik musi złożyć podpisane przez właściwego opiekuna prawnego „Oświadczenie opiekuna nieletniego zawodnika”.
 6. Każda grupa dzieci i juniorów powinna mieć przynajmniej jednego pełnoletniego opiekuna grupy.
 7. Udział zawodników spoza Polski musi być potwierdzony zgodą Polskiego Związku Kendo.
II. Zasady Turnieju:

Turniej rozgrywany jest w kategoriach wiekowych:

 1. Kategorie wiekowe w turnieju dzieci i turnieju juniorów:
  • Dzieci: do 9 lat (nie ukończone 10 lat do dnia turnieju),
  • Młodzicy: 10 – 12 lat (ukończone 10 lat najpóźniej w dniu turnieju, nie ukończone 13 lat do dnia turnieju),
  • Juniorzy Młodsi : 13 – 15 lat (ukończone 13 lat najpóźniej w dniu turnieju, nie ukończone 16 lat do dnia turnieju),
  • Juniorzy: 16 – 18 lat (ukończone 16 lat najpóźniej w dniu turnieju,18 lat rocznikowo)
 2. Ustala się jedną kategorię wiekową w turnieju młodzieży:
  • 16 – 23 lat (ukończone 16 lat najpóźniej w dniu turnieju, 23 lata rocznikowo)
III. System Zawodów:
 1. Dzieci – demonstracja techniki kendo (kirikaeshi, uchikomi) oceniana przez trzech sędziów (w przypadku remisu dodatkowa demonstracja uchikomi). Technika wykonywana w parze z osobą (motodachi w bougu) wyznaczoną i zgłoszoną wcześniej sędziemu głównemu przez opiekuna. Zawodnik może występować bez lub w niekompletnych bougu.
 2. Młodzicy – demonstracja techniki kendo (kirikaeshi, uchikomi) oceniana przez trzech sędziów (w przypadku remisu dodatkowa demonstracja uchikomi). Technika wykonywana w parze z innym zawodnikiem. Zawodnik może występować bez lub w niekompletnych bougu.
 3. Juniorzy Młodsi, Juniorzy, Młodzież – shiai, sanbon shobu – wg zasad stosowanych przez PZKendo zgodnie z regulaminem FIK (Międzynarodowej Federacji Kendo).
IV. Organizacja Walk (wszystkie kategorie):
 1. I faza – system grupowy (grupy od 2 do 4 zawodników), czas walki (shiai):
  • Dzieci – demonstracja bez limitu czasowego
  • Młodzicy – demonstracja bez limitu czasowego
  • Juniorzy Młodsi – 3 min.
  • Juniorzy – 3 min.
  • Młodzież – 3 min.
 2. II faza – system pucharowy (KO system), czas walki (shiai):
  • Dzieci – wszystkie demonstracje – bez limitu czasowego
  • Młodzicy – wszystkie demonstracje – bez limitu czasowego
  • Juniorzy Młodsi – wszystkie pojedynki – 3 min.
  • Juniorzy – 3 min.; ćwierćfinały – 3 min.; półfinały i finały – 4 min.
  • Młodzież – 3 min.; ćwierćfinały – 4 min.; półfinały i finały – 5 min.
V. Rozstawienie Zawodników (reguły):

Przy rozstawianiu zawodników w grupach eliminacyjnych zaleca się wziąć pod uwagę następujące reguły:

 1. Rozstawieniu podlega 4 pierwszych zawodników z poprzednich Mistrzostw w tej samej kategorii wiekowej.
 2. Rozstawieniu podlegają zawodnicy z jednego klubu.
VI. Pozostałe Informacje:

Powyższy Regulamin Mistrzostw jest integralną częścią „PLAN oraz INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW I OPIEKUNÓW MISTRZOSTW POLSKI DZIECI, JUNIORÓW I MŁODZIEŻY W KENDO – BYDGOSZCZ 2018”.